Grønt Verksted

Grønt Verksted

Godkjent som Grønt Verksted i over 10 år.

Borgar Kittilsen Verksted AS var det første billakkeringsverkstedet i Telemark, Vestfold og Agder som ble miljøgodkjent etter de krav som If stiller til verkstednæringen. Det er i samarbeid med Teknologisk Institutt og Norges Bilbransjeforbund at If satte i gang dette samarbeidet.

Et lakkeringsverksted er en bedrift med mange faremomenter, det er derfor ekstra viktig å ta forhåndsregler når det gjelder sikkerhet og helse, luftkvalitet, riktig lagring av avfall og andre miljøkrav. Aktivt miljøarbeid hever kvaliteten på bilreparasjoner og sikrer et bedre arbeidsmiljø!

Vi tar miljøet på alvor.